Uvjeti i način plaćanja narudžbe

Narudžbe manje vrijednosti od 120€ uplaćuju se u cijelosti nakon potvrde vizuala tj. prije izrade.

Narudžbe veće vrijednosti od 120€ možete platiti kod preuzimanja ili pouzećem ako narudžbu šaljemo. Za određene narudžbe potreban je avans u iznosu od 50% o čemu ćete biti obaviješteni u toku dogovora.

Troškove dostave snovi kupac, a isti iznose 8€ (osim za neke udaljene otoke). Troškovi dostave za teže pakete ili artikle koje šaljemo pod “lomljivo” su viši no o tome ćete biti obaviješteni prilikom narudžbe.

Cijene su istaknute ispod svakog proizvoda i iste su ažurirane na dnevnoj bazi te zadržavamo pravo na promjene cijena.

 

NARUDŽBA IZ INOZEMSTVA

Narudžbe koje šaljemo izvan Hrvatske obavezno se uplaćuju prije slanja (nema opcije plaćanja pouzećem)

Ukoliko paket šaljemo u inozemstvo troškovi dostave iznose od 30€

Šaljemo isključivo zemljama članicama EU.

Uplate dopuštamo isključivo s računa unutar Europske unije. Ukoliko svojevoljno odlučite uplatiti s računa izvan EU dužni ste naknasno podmiriti sve troškove banke s naše i vaše strane!

 

REKLAMACIJE I POVRAT

Zakon o zaštiti potrošača NN41/14,110/15 na snazi od 21.10.2015.
ČLANAK 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odjeljka ako je:
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započeto uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.*

Potvrdom vizuala koji dobijete na ovjeru prije izrade preko e-mail-a klijent se slaže sa člankom 79, odredbom 13.

 

Ukoliko se radi o pogrešci s naše strane tj. narudžba nije izrađena u skladu s potvrđenim vizalom Auris dizajn j.d.o.o. preuzima kompletan trošak ponovljene izrade.

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA

 

Prigivor se podnosi pisanim putem u roku od 15 dana na adresu:

Auris dizajn j.d.o.o, Gajeva 37, 10297 Jakovlje ili e-mailom: info@aurisdizajn.hr

Pratite nas