Zahvalnice 02c

  • Dimenzije 12x17 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
7,00kn7,50kn8,50kn10,00kn

 

Tip zahvalnice

Zahvalnica je izrađena od čvrstog paus papira i specijalnog kartona s pearl efektom koji su povezani metalnom kružnom zakovicom pomoću koje se zahvalnica kružno otvara. Na paus papiru nalazi se tisak ispod kojeg se nazire fotografija.

 

Tisak i grafička priprema uključeni su u cijenu.

Opcije

Moguće je mijenjati boju i vrstu kartona te tiska. Za promjene poslati upit na:info@aurisdizajn.hr

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno 250 kn bez obzira na naručenu količinu.

U drugoj boji

Pratite nas