Zahvalnice 02d

  • Dimenzije 12x20 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
8,00kn8,50kn9,50kn11,00kn

 

Tip zahvalnice

Zahvalnica je izrađena od čvrstog mat kartona sa blagom reljefnom strukturom i paus papira. Otvara se prema gore a ukrašena je voštanim pečatom. Na paus papiru je tisak kroz koji se nazire fotografija.

 

Tisak i grafička priprema uključeni su u cijenu.

Opcije

Moguće je mijenjati boju i vrstu kartona, tiska i pečata. Za promjene poslati upit na: info@aurisdizajn.hr

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno 250 kn bez obzira na naručenu količinu.

 

Pratite nas