Zahvalnice 03

  • Dimenzije 12x17 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
1,25€

9,42kn

1,35€

10,17kn

1,45€

10,93kn

1,85€

13,94kn

Tip zahvalnice

Preklopna zahvalnica izrađena je od puder rozog čvrstog kartončića na koji dolazi fotografija i omota od paus papira na kojem je tisak po želji.  Ukrašena je akrilnim zlatnim medaljonom s ugraviranim inicijalima. Kartončić se može izvući iz omota ili se može izvaditi otvaranjem omota.

 

Tisak i grafička priprema uključeni su u cijenu.

Opcije

Moguće je mijenjati dizajn i boje svih elemenata.

 

Kako naručiti pogledajte OVDJE

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno 40€ / 301,38 kn bez obzira na naručenu količinu.

 

 

Pratite nas