Zahvalnice 03

  • Dimenzije 12x17 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
1,25€1,35€1,45€1,85€

Tip zahvalnice

Zahvalnica je izrađena od puder rozog mat kartončića na koji dolazi fotografija i omota od paus papira (nije kuverta) na kojem je tisak po želji.  Ukrašena je akrilnim zlatnim medaljonom s ugraviranim inicijalima. Kartončić se može izvući iz omota ili se može izvaditi otvaranjem omota.

Zahvalnica je otisnuta digitalnim tiskom.

Opcije

Ponudu drugih boja kartona, medaljona i ostalih dodataka možete pogledati na: DODACI

 

Kako naručiti pogledajte OVDJE

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno 40€ bez obzira na naručenu količinu.

 

VAŽNO:

Za naknadne narudžbe (ukoliko vam usfali) cijene se računaju kao za novu narudžbu.

Narudžba pozivnica na više jezika računa se prema cjeniku zasebno za svaki jezik.

 

 

Pratite nas