Zahvalnice 02b

  • Dimenzije 12x17 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
0,95€

7,16kn

1,05€

7,91kn

1,15€

8,66kn

1,55€

11,68kn

 

Tip zahvalnice

Zahvalnica je izrađena od čvrstog mat reljefnog kartona i paus papira kroz koji se nazire fotografija. Karton i papir povezani su metalnom kružnom zakovicom pomoću koje se zahvalnica kružno otvara.

 

Tisak i grafička priprema uključeni su u cijenu.

Opcije

Moguće je mijenjati dizajn i boje svih elemenata.

 

Kako naručiti pogledajte OVDJE

 

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno  40€ / 301,38 kn bez obzira na naručenu količinu.

Pratite nas