Zahvalnice 05b

  • Dimenzije 12x17 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
7,00kn7,50kn9,00kn10,50kn

Tip zahvalnice

Zahvalnica je izrađena od čvrstog mat reljefnog kartona i paus papira kroz koji se nazire fotografija. Karton i papir povezani su metalnom kružnom zakovicom pomoću koje se zahvalnica kružno otvara.

 

Tisak i grafička priprema uključeni su u cijenu.

Opcije

Moguće je mijenjati boju i vrstu kartona te tiska. Za promjene poslati upit na:info@aurisdizajn.hr

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno 250 kn bez obzira na naručenu količinu.

Pratite nas