Zahvalnice 04b

  • Dimenzije 12x17 cm

Cijena po količinama

200+110+50+25+
0,80€

6,03kn

0,90€

6,78kn

1,00€

7,53kn

1,40€

10,55kn

Tip zahvalnice

Zahvalnica je izrađena od podloge od čvrstog eko kartona i kartončića zahvale od bijelog glatkog kartona. Zahvalnica je spojena metalnim pinom.

 

Tisak i grafička priprema uključeni su u cijenu.

Opcije

Moguće je mijenjati dizajn i boje svih elemenata.

 

Kako naručiti pogledajte OVDJE

Za manje količine od 25 komada cijena je fiksno  40€ / 301,38 kn bez obzira na naručenu količinu.

 

 

U drugoj boji

Pratite nas